Керн терьеры – Москва и Санкт-Петербург!

Alekta Prima Neomarica — The Junior Champion Of Europe

ALEKTA PRIMA NEOMARICA (  Ch Alekta Prima Ivan X Ch Alekta Prima Bentley ) — The Junior Champion  Of Europe